Prvo rješenje obrta “Bilanca” datira iz davne 1983-1985 pisano u Basic-u koje je obuhvaćalo aplikativne module Financijsko knjigovodstvo, Salda conti kupaca i dobavljača, proizvodnja za metalnu industriju (tadašnji Bjelovarski UMIB = Ujedinjena Metalna Industrija Bjelovar: Fenor, Tomo Vinković, TAD, Tehnika). Paralelno se je razvijao i program “ORKa” (Otkup ratarskih kultura) za poduzeće “5. maj Bjelovar”, kao i program za praćenje proizvodnje za tvornicu keksa “Koestlin”.

Velika iskustva stečena na spomenutim projektima prenose se na razvoj aplikacija pod Clipper alatom i bazom dataBase, na koji se prelazi 1995. godine i razvija projekt IBIS.

Ostaje se na Clarion DOS sve do 2006. godine kada prelazimo na Windows sučelje sa već razvijenim sustavom WERP koji uvodimo svim korisnicima sa automatskom konverzijom podataka DOS→Windows. Od 01.01.2007 svi naši korisnici prelaze na Windows projekt WERP (Windows Enterprise Resource Planing) koji se dalje razvija i dograđuje.

Kako smo prešli sa DOS-a na Windows-e tako smo razvili i mogućnost serverskog rada u programu, bilo na našim serverima (najam software-a) ili vlastitim serverima korisnika putem RDP konekcija. Prednost ovakvog i sličnih načina rada je brzina i sigurnost – sav rad obavlja server neovisno o jačini konfiguracije radnih stanica (npr. veća knjiženja, veliki ispisi statistike podataka, prometa…itd.).

Svi aplikativni moduli programa su međusobno povezani zajedničkim bazama podataka i zajedničkim šifarnicima, što znači da se unos npr. jednog poslovnog partnera obavlja isključivo jednom nakon čega je takav podatak dostupan u svim aplikacijama i svim korisnicima koji rade.

Kod najma programa na našim serverima bitno je naglasiti da korisnik ne mora imati svoj server, lokalnu mrežu i održavanje istoga te ne mora brinuti o arhivi podataka koju naši serveri automatski izvode na eksterne HDD uređaje visokih kapaciteta.

Kada isti ili sličan projekt radite nekoliko puta u sve boljim alatima, vjerojatno ćete dati sve od sebe da ga svaki put napravite boljim !