IZMJENE U PROGRAMU

_____WERP 1.10.0.1.F105-F106-F107-F108-F109 (od 01.06.2019)_____

16.03.2021
   Omogućen uvoz tečajne liste iz Hrvatske Narodne Banke.

07.01.2021
   ROBNO MATERIJALNO – Dodan novi Izbornik ispod izbornika Godišnja
   obrada (podsjetnik potrebnih radnji koje treba obaviti prije godišnje
   obrade).

27.08.2019 – 01.12.2020
   QR KOD u fiskalizaciji !
   Zadnja izmjena prema PU/APIS IT, izbacivanje decimalnog zareza u
   iznosu računa.

04.11.2020
   2D Barkod za plaćanje – u obračunu otkupa rataskih kultura.

24.06.2020
   Nova kontrola OIBa kod poslovnih partnera i maloprodajnih kupaca
   (Tuzemni / Inozemni) – kontrola OIBa isključena / uključena za sve /
   uključena samo za Tuzemne poslovne partnere i maloprodajne kupce.

26.06.2020
    2D Barkod za plaćanje – Ponude, Predračuni, Otpremnice, Fakture i
    HUB3 virmani/uplatnice.

24.06.2020 – 19.02.2021
    Kompletno novi Radni nalozi za Staklane: proizvodnja i obrada stakla.

 01.04.2020
    Fiskalizacija pratećih dokumenata – Ponuda, Predračun i Otpremnica.

27.08.2019
    SALDACONTI – ubrzanje dohvata Ponuda i Predračuna kod unosa  
    Predujma u Izvodima banke.
    Dodana mogućnost generiranje izvještaja prema parametrima kupac,
    broj dana, odstupanje od iznosa i vrste dokumenta, te uvoz traženog
    podatka u Predujam.

    QR KOD u fiskalizaciji, gotovinska plaćanja – Maloprodaja i Veleprodaja.

10.07.2019
    OTKUPI RATARSKIH KULTURA – uvedena klasa Premium i klasa IV.

01.06.2019 – 01.07.2019 – 15.07.2019 – 01.10.2019
    eRAČUN – u izradi / testnoj fazi.
   – u upotrebi od 01.10.2019.

_____WERP 1.10.0.1.F104 (od 01.10.2018)_____

29.04.2019
    MALOPRODAJA – uvedena dodatna kontrola trgovaca na blagajnama,
    čime se pojedinim trgovcima dozvoljava pristup samo određenim 
    blagajnama.
    MALOPRODAJA – prikaz broja kartice za gorivo na računu (R1) kod
    prodaje plavog dizela.

19.04.2019
    KNJIGA Ura – Kod dodjeljivanja obračunskog razdoblja za dokumente  
    SaldaConti 430-439 – Ulazni računi za R2 dobavljače dodan je novi uvjet   
    za dodjeljivanje obračunskog perioda „00“.

17.04.2019
    MALOPRODAJA – dodana opcija rekapitulacije blagajne „Evidencija
    artikala po kupcu“, čime dobivamo detaljni izvještaj kupovine R1 kupaca 
    prema unešenim parametrima.

15.04.2019
    INVENTURA – brzi pregled svih otvorenih dokumenata Pj kod unosa 
    inventure.  Uz već postojeći pregled otvorenih dokumenata u robno-
    materijalnom, dodana je nova kontrola koja se automatski aktivira kod
    dodavanja zaglavlja inventure.

06.03.2019
    KNJIGA URa – izmjena u formiranju rednog broja knjige URa kod izvoza u
    XML datoteku. Automatski se dodaje broj knjige URa na mjesto prve
    znamenke šesteroznamenkastog broja računa u polju <R1> .

06.02.2019
    NARUDŽBENICA ROBE – dodana fiktivna blagajna u maloprodajnim 
    trgovinama, 135 Narudžbenice trgovačke robe.
    Robu je sada moguće naručivati iz trgovina preko navedene blagajne, 
    putem izmjene FTP paketa, prema veleprodajnom skladištu poduzeća.

25.01.2019 – 17.02.2019
    KNJIGA URa – Izvoz u XML.

18.01.2019
    Izračun RUCa i Marže u dokumentima Ponuda, Otpremnica i Predračun.

15.01.2019
    MEĐUSKLADIŠNICA – automatska, za neriješene Maloprodajne
    Otpremnice robe: Izrada međuskladišnice robe iz maloprodajnog
    skladišta robe iz trgovine, na veleprodajno skladište robe.
    Izrada veleprodajne otpremnice robe na bazi dokumenta otpremnice iz 
    maloprodajne trgovine.

11.01.2019
    IZDATNICA materijala za Radni Nalog – uz ručno dodavanje, dodana je 
    mogućnost izrada izdatnice sa barkod uređajem.

19.12.2018
    MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – uvedena kontrola sistemskog datuma
    računala kod prijave u modul blagajne i kod dodavanja zaglavlja računa.

10.12.2018
    OBRAČUN PLAĆA – administracija u dodavanju novih šifri plaća.  
    Isključivanje/Uključivanje automatske formule u JOPPD obrascu.
    Obračunate obustave i slanje u tekstualnom obliku.

_____WERP 1.10.0.1. F103 (do 01.09.2018)_____

    KNJIGE PDVa – kontiranje poreznih prijava.

    MALOPRODAJA  – poboljšan rad sa više Fiskalnih certifikata.

_____WERP 1.10.0.1.F102 (02.01.2018 – 06.08.2018)_____

06.08.2018
    MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – dodano polje “Oznaka prodavača” uz  
    postojeće polje “Naziv prodavača”.

25.05.2018
    DOKUMENTI – dorađeno slanje dokumenata na e-mail iz Werpa.

    DOKUMENTI – dorađen poziv na broj kod plaćanja dokumenata.

    MALOPRODAJA – poboljšan FTP prijenos paketa cjenika i prometa
    maloprodajne blagajne.

    SALDACONTI – izmjene i dorade kod instrumenata naplate predujma po
    izdanim dokumentima.

13.02.2018
    WERP – izmjena u otvaranju parametara rada za novu godinu.

    MALOPRODAJA – dodane fiktivne blagajne u maloprodajnim trgovinama,
    100 Predračun i 101 Ponuda.

02.01.2018
    OBRAČUN KAMATA – dodana nova opcija analitike obračuna:
    F – Obračun kamata iz Financijskog knjigovodstva.