IZMJENE U PROGRAMU

_____WERP 1.10.0.1.F105-F106-F107 (od 01.06.2019)_____

01.10.2019
eRAČUN – u produkciji !

27.08.2019
SALDACONTI – ubrzanje dohvata Ponuda i Predračuna kod unosa Predujma u Izvodima banke.
Dodana mogućnost generiranje izvještaja prema parametrima kupac, broj dana, odstupanje od
iznosa i vrste dokumenta, te uvoz traženog podatka u Predujam.

19.07.2019
MALOPRODAJA – ugrađena dodatna kontrola rada u maloprodajnim blagajnama,
specifično za trgovine koje imaju više fizičkih kasa a time i više blagajni redovne prodaje.

10.07.2019
OTKUPI RATARSKIH KULTURA – dorade, Premium klasa i klasa IV.

01.06.2019 – 01.07.2019 – 15.07.2019
eRAČUN – slanje – u izradi//testnoj fazi.

_____WERP 1.10.0.1.F104 (od 01.10.2018)_____

29.04.2019
MALOPRODAJA – uvedena dodatna kontrola trgovaca na blagajnama, čime se pojedinim trgovcima dozvoljava pristup samo određenim blagajnama.
MALOPRODAJA – prikaz broja kartice za gorivo na računu (R1) kod prodaje plavog dizela.

19.04.2019
KNJIGA Ura – Kod dodjeljivanja obračunskog razdoblja za dokumente SaldaConti 430-439 – Ulazni računi za R2 dobavljače dodan je novi uvjet za dodjeljivanje obračunskog perioda „00“.

17.04.2019
MALOPRODAJA – dodana opcija rekapitulacije blagajne „Evidencija artikala po kupcu“, čime dobivamo detaljni izvještaj kupovine R1 kupaca prema unešenim parametrima.

15.04.2019
INVENTURA – brzi pregled svih otvorenih dokumenata Pj kod unosa inventure.
Uz već postojeći pregled otvorenih dokumenata u robno-materijalnom, dodana je nova kontrola koja se automatski aktivira kod dodavanja zaglavlja inventure.

08.04.2019
MALOPRODAJA – uz SOAP Upit dodana je nova opcija „Backup maloprodajnih računa na server“ sa mogućnošću testne i produkcijske okoline. Backup se vrši kod svake naplate računa neovisno o fiskalizaciji.
Ovime je omogućeno trenutno praćenje prometa pojedinih mp centara.

22.03.2019 – 27.03.2019
MALOPRODAJA – pregled zalihe i cjenika svih poslovnih jedinica poduzeća u maloprodajnoj trgovini prema SOAP upitu za pojedini artikal.
Pregled prometa R1 kupaca po svim trgovinama prema SOAP upitu za pojedinog R1 kupca na blagajni.

06.03.2019
KNJIGA URa – izmjena u formiranju rednog broja knjige URa kod izvoza u XML.
Automatski se dodaje broj knjige URa na mjesto prve znamenke šesteroznamenkastog broja računa u polju <R1> u XML datoteci.

06.02.2019
NARUDŽBENICA ROBE – dodana fiktivna blagajna u maloprodajnim trgovinama, 135 Narudžbenice trgovačke robe.
Robu je sada moguće naručivati iz trgovina preko navedene blagajne, putem izmjene FTP paketa, prema veleprodajnom skladištu poduzeća.

25.01.2019 – 17.02.2019
KNJIGA URa – Izvoz u XML.

18.01.2019
Izračun RUCa i Marže u dokumentima Ponuda, Otpremnica i Predračun.

15.01.2019
MEĐUSKLADIŠNICA – automatska, za neriješene Maloprodajne Otpremnice robe: Izrada međuskladišnice robe iz maloprodajnog skladišta robe iz trgovine, na veleprodajno skladište robe.
Izrada veleprodajne otpremnice robe na bazi dokumenta otpremnice iz maloprodajne trgovine.

11.01.2019
IZDATNICA materijala za Radni Nalog – uz ručno dodavanje, dodana je mogućnost izrada izdatnice sa barkod uređajem.

OBRAČUN PLAĆA – izmjena od 01.01.2019.

19.12.2018
MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – uvedena kontrola sistemskog datuma računala kod prijave na blagajnu i kod dodavanja računa u blagajni.

10.12.2018
OBRAČUN PLAĆA – dorada, administracija u dodavanju novih šifri plaća. Isključivanje/Uključivanje formula u JOPPD obrascu.
Obračunate obustave i slanje u tekstualnom obliku.

_____WERP 1.10.0.1. F103 (do 01.09.2018)_____

KNJIGE PDVa – dorada, Kontiranje poreznih prijava.

MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – dorada u radu sa više fiskalnih certifikata.

_____WERP 1.10.0.1.F102 (02.01.2018 – 06.08.2018)_____

06.08.2018
MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – dodano polje “Oznaka prodavača” uz postojeće polje “Naziv prodavača”.

25.05.2018
MALOPRODAJA (FISKALIZACIJA) – pojačana zaštita enkripcije.

OBRAČUN PLAĆA – ažuriranje radnog staža i ispravak u PPO obrascu.

DOKUMENTI – dorada u slanju dokumenata na e-mail iz Werpa.

DOKUMENTI – dorada, poziv na broj kod plaćanja dokumenata.

MALOPRODAJA – dorada u FTP prijenosu paketa cjenika i prometa blagajne.

SALDACONTI – izmjene i dorade kod instrumenata naplate predujma po izdanim dokumentima.

13.02.2018
WERP – dorada u otvaranju parametara rada za novu godinu.

MALOPRODAJA – dodane fiktivne blagajne u maloprodajnim trgovinama – 100 Predračun, 101 Ponuda.

02.01.2018
OBRAČUN KAMATA – dorada, nova opcija analitike obračuna: F – Obračun kamata iz Financijskog knjigovodstva.